Børnehuset Skjoldungerne

I Skjoldungerne skal alle børn se sig som en del af fællesskabet og føle sig set og hørt.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Skjoldungerne

I Skjoldungerne har vi frokostordning i både vuggestue og børnehave.

Maden er 100 % økologisk og er meget varierende. Maden er tilberedt fra bunden og laves i vores eget køkken af vores 3 køkkendamer.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i vuggestue og børnehave.

Du finder børnehusets Måltidspolitik her.

 

I Skjoldungerne holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. 

Den styrkede pædagogiske læreplan

Vores forventninger til dig som pædagogstuderende:

 • Læse vores pædagogiske læreplaner m.m. på vores hjemmeside
 • Engageret, fleksibel, ansvarsbevidst og nærværende 
 • Deltage positivt og aktivt i det pædagogiske arbejde med respekt for det enkelte barn 
 • Lave observationer/iagttagelser og reflektere over disse  
 • Er anerkendende og skaber omsorg og tryghed for børnene 
 • Bidrager til et godt personalesamarbejde og pædagogiske diskussioner 
 • Er synlig og aktiv overfor børn og kollegaer 
 • Sidde sammen med børnene og vær nærværende. Deltag aktivt når vi er på ture.
 • Er med til at udvikle børnene igennem leg og aktiviteter  
 • Er med til at planlægge dagligdagen 
 • Deltager i forskellige praktiske opgaver 
 • Planlægge, gennemføre og evaluere et el. flere pædagogiske forløb i samarbejde med vejleder 
 • Tager kontakt til forældre og samarbejder med disse  
 • Kan kombinere teori og praksis  
 • At du er medansvarlig for din egen uddannelse 
 • Du har et punkt på dagsorden til vores personalemøder, hvor du kort kan fortælle hvad du er optaget af m.v.

Som studerende skal du lave dagsorden til vejledningstimer. Endvidere skriver du referat af vejledningen, som du og vejleder underskriver efter endt vejledning. Dette gøres for at undgå misforståelser m.m. Endvidere anbefaler vi som uddannelsessted, at du som studerende laver en uddannelsesplan for praktikperioden ifht. hvornår du vil have læst noget bestemt litteratur, have lavet iagttagelser, lave pædagogisk forløb m.m.

Vi har en praktikplads i vuggestuen og en i børnehaven for de 3-4 årige.

Se vores praktikstedsbeskrivelse her.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 6:30 til 17:00.

Kontakt

Børnehuset Skjoldungerne
Rynkebjerggårdsveh 61-63
4320 Lejre

Daginstitutionsleder
Lotte Brandt
T: 2047 6039
E: lobr@lejre.dk 

Souschef
Pernille From
T: 2477 1431
E: perf@lejre.dk 

 

 

Vuggestuen i Uglehøj (Brumbasserne, Mariehønsene, Sommerfuglene):
T: 3018 3792

Børnehaven Uglehøj (Guldsmedene, Græshopperne, Myrerne):
T: 3018 3787

Vuggestuen Ravnshøj (Ællingerne, Gæslingerne):
T: 2496 2896

Børnehaven Ravnshøj (Svanerne):
T: 2496 2898

Vikingerne (Aslak, Fyrkat):
T: 3018 3795