Om Osted Børnehus

Osted Børnehus er beliggende centralt i byen tæt på indkøb, busser og boldbaner, åen og skoven er tæt på. Vi har en skøn stor legeplads, som vi benytter os meget af. Vi bygger huler, dyrker grøntsager og laver bål hver fredag, Vi arbejder meget med jord til bord, så børnene er med til at dyrke grøntsager, som vi sammen kan høste og spise.

Osted børnehus er en daginstitution med plads til 44 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn.

Vi er beliggende centralt i byen ved siden af skolen, tæt på indkøb, busser og boldbane. Åen og skoven er ligeledes tæt på. Vi har en skøn stor legeplads, som vi benytter os meget af.  Vi bygger huler, planter blomster og dyrker grøntsager. Vi arbejder meget med jord til bord, så børnene er med til at dyrke grøntsager, som vi sammen kan høste og spise. Vi laver af og til mad på bålet.

Vi har fokus på trivsel og udvikling hos det enkelte barn. Alle børn er unikke, og vi møder børnene med respekt, anerkendelse og nærvær. For os er det vigtigt at alle børn føler sig betydningsfulde og som en del af fællesskabet. Vi arbejder med " fri for mobberi" (læs mere i andet afsnit), for at styrke børnenes sociale kompetencer og trivsel.

Vi lægger vægt på at både børn og voksne føler sig velkommen i Osted Børnehus, og det er vigtigt, at vi alle bidrager med at skabe en god stemning.

Vi har et tæt samarbejde med både skole og dagpleje, og er i fortsat dialog med vores samarbejdspartner hvordan vi kan styrke dette samarbejde endnu mere.

Osted Børnehus' grundlæggende værdier er: nærvær, tryghed, omsorg og mulighed for til leg og læring med udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang.

Institutionens pædagogiske profil tager udgangspunkt i at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø, hvor det enkelte barn kan udvikle sig på sin vej i livet. Vi ser barnet som et unikt væsen, der gennem legen og samværet med andre børn og voksne, oplever og lærer om sig selv og sin omverden.

Det er således Osted børnehus opgave at understøtte barnet gennem nærvær, anerkendelse, nysgerrighed og et læringsmiljø, der er tilpasset børnenes behov og udviklingstrin.

Dette gør vi bl.a. ved at skabe rammerne for en tryg hverdag, hvor genkendelighed og rutiner skaber rammen for det pædagogiske arbejde med børnene. Pædagogikken skal være i børnehøjde og alle børn skal delagtiggøres i deres eget liv.

Vores opgave er at skabe et børnehus for alle børn fra de starter i vuggestue til de skal videre til SFO og skole. Vi er et børnehus, hvor der er særligt fokus på relationer og en anerkendende tilgang til hvert enkelt barn gennem ligeværdig dialog.

Vi arbejder for, at alle børn i børnehuset har en hverdag, der udover at være tryg og tillidsskabende, samtidigt giver børnene indblik i den verden, de lever i.

Vi har opmærksomheden rettet skarpt på den almene dannelse og den enkeltes udvikling, så børnene ved skolestart, har en forståelse for de sociale og individuelle aspekter af tilværelsen.

Vi tager udgangspunkt i fagligheden og kvaliteten af vores pædagogiske praksis højnes gennem en refleksiv dialog med både kollegaer, forældre og børn. 

Alle børn der forlader institutionen skal have et større kendskab til egne iboende kompetencer og resurser. Et hvert barn skal formå at indgå i et givtigt socialt fællesskab.