Børnehuset Osted

I Osted børnehus er alle børn unikke og mødes med respekt, anderkendelse og nærvær.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Osted Børnehus

Siden 2017 har vi haft madordning. Madordningen består i, at barnet tilbydes formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Det er forældrebetalt, men tilberedes i børnehaven, og indenfor økologiske rammer.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

Vi holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Den pædagogiske læreplan bygger på seks læreplanstemaer: 

Du finder den seneste pædagogiske læreplan her.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 6:25 til 17:00
Fredag kl. 6:25 til 16:35.

Kontakt

Børnehuset Osted
Langetoften 29
(parkering på Alfarvejen 53)
4320 Lejre

Daginstitutionsleder
Anne-Mette Hvas
T: 2018 8424
E: anhv@lejre.dk 

Vuggestuen
Myrerne:
T: 2476 0085

Brumbasserne:
T: 2476 6694

Egernene:
T: 2444 5476
Uglerne:
T: 2459 7324

Børnehaven
Trækronerne:
T: 2496 2866

Sommerfuglene:
T: 2496 2869

Koglerne:
T: 2496 2867

Mariehønerne:
T: 2496 2868
Muldvarperne:
T: 2177 2322
Træstammerne:
T: