Om Møllebjerghave

Møllebjerghave er et børnehus med højt til loftet og god plads både inde og ude. Vi lægger vægt på nærhed, glæde og spontanitet i et lærerigt miljø og arbejder med at stimulere det hele barn.

Børnehuset Møllebjerghave havde sin opstart pr. 1. oktober 1999 og har siden da udviklet sig til en institution i konstant udvikling med 24 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn. Vi har en skøn stor legeplads, som vi er glade for at bruge både i sol, sne og regn. I sommeren 2020 fik vi også etableret et "grønt klasseværelse" en oase med bålplads i en nærliggende skov, hvor vi kan udforske naturen og årets gang.

Vi lægger vægt på at styrke børnenes empati, selvværd, sprog og glæden ved udeliv. Da vi tror, det er vigtige egenskaber at give børnene med ud i livet. I Møllebjerghave er de voksne tydelige og anerkendende i deres tilgang til børnene. Det er vi voksne, som sætter de rammer, børnene kan navigere i. Det giver børnene tryghed og giver dem overskud til at udvikle sig.

Vi har et dejligt stort lyst hus, som er inddelt i to vuggestuegrupper og tre børnehavestuer. Den ene børnehavegruppe er storegruppen, hvor vi arbejder særligt med overgangen til skolestart. Mange af vores børn er søskende, og de har gennem dagen mulighed for at mødes, tit får vuggestuebarnet en godnat knus af store søster/bror inden middagssøvn. Og børnehavebørnene besøger ofte deres mindre søskende i vuggestuen eller på den del af legepladser, der er indrettet til vuggestuebørn.


Vuggestue

I vuggestuen lægger vi vægt på nærhed, glæde og spontanitet i et lærerigt miljø. Ved start i vuggestuen får barnet en primærvoksen, som er ansvarlig for, at barnet og familien falder til og at barnet er i en god udvikling.

Om formiddagen er der oftest 3 medarbejdere på hver stue. Så hvis et enkelt barn har brug for en voksen alene f.eks. til at falde i søvn eller, hvis barnet har en svær periode, er dette muligt. Børnene har en primær voksen som er særlig opmærksom på det enkelte barn. Vi arbejder meget på tværs af vuggestuegrupperne, og børnene lærer hurtigt alle de voksne at kende.

Tid til leg på gulvet, nærhed og tid til det enkelte barn syntes vi er meget vigtigt. Vi synger meget, leger med sproget og kroppen for at børnene udvikler sig i deres eget tempo og med hver deres styrker. Børnene hjælpes til at blive selvhjulpne, når de spiser, tager tøj på, delvis med renlighed og ikke mindst deres evner til at løse konflikter. Herved vokser børnenes selvværd.

Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på hvilke børn, der kan hvad. Vi er altid klar til at hjælpe, med det de ikke kan, eller guide dem igennem. Har barnet en dårlig dag, er det også godt med en ekstra hånd.

Vi går gerne ture i lokalområdet. Vi besøger legepladserne og ved, hvor der bor geder og heste. Enkelte gange tager vi toget til Roskilde, telebussen til Sagnlandet eller ud til skov, strand og vand. For at styrke børnenes motorik går børnene så meget deres udvikling tillader, og det er sjældent, vi har klapvogn med.


Børnehaven

Vi arbejder med skiftende temaer gennem året. Selv om vi har et tema, kommer vi i hverdagen rundt om alle temaerne i læreplanerne - emnerne griber ind i hinanden og skal/kan ikke isoleres.

Vi arbejder løbende med "Fri for mobberi", som er en arbejdsform, hvor vi styrker børnenes sociale færdigheder, evner til at indgå i relationer og evner til at aflæse børn og voksne.

I 2017 erhvervede vi for første gang retten til de grønne spires flag. Det vajer over vores legeplads og husker os på at have fokus på alle facetter af ude-livet. Vi arbejder med ude-liv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne. For at beholde flaget skal der hvert år dokumenteres, at vi fortsat arbejder med disse emner og fortsat udvikler vores kvalifikationer på dette område.

I vores institution er vi meget opmærksomme på, at børnene udvikler et godt sprog, det er et vigtigt redskab for venskaber og når man vil lege og er fundamentet for at kunne lære at læse.