Børnehuset Møllebjerghave

I Møllebjerghave lægger vi vægt på nærhed, glæde og spontanitet i et lærerigt miljø.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Møllebjerghave

I Møllebjerghave har forældrene valgt, at der skal være frokostordning.

I daginstitutioner med frokost/madordning tilbydes et valg mellem 2 typer af måltider:

  • Et måltid der består af max 20% kød & fisk om ugen
  • Et vegetarisk måltid, uden kød & fisk.

Begge måltider tilberedes inden for rammen af Fødevarestyrelsens anbefalinger til børns kost.


Det betyder, at forældre til børn i Møllebjerghave skal vælge det måltid, de ønsker deres barn skal have, når der serveres mad i institutionen. Nye forældre orienteres ved opstartssamtalen om de 2 måltidsvalg.

Måltidet vælges for en 4 ugers periode og er bindende for perioden.

Læs Lejre Kommunes madpolitik

Link til Fødevarestyrelsens anbefalinger til dagtilbud.

 

 

I Møllebjerghave holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

Her kan du læse vores pædagogiske læreplan.

Vi syntes, det er spændende at have studerende og har vejledere til både pædagogstuderende og pædagogiske assistent elever.

Formålet med praktikstedsbeskrivelsen er at kvalificere grundlaget for dig som studerende så du får et uddannelsesmæssig udbytte af din praktik. Beskrivelsen er en relativ kort og overskuelig form som giver en introduktion om os som praktiksted - en introduktion, som du, som studerende, kan anvende både i forbindelse med valg af praktiksted, som forberedelse til/for besøget og som en del af grundlaget for udarbejdelse af læringsmål. Desuden beskrive os som praktiksted, specialiseringsmuligheder der kan anvendes i forbindelse med specialisering i 2. & 3. praktikperiode.

For både den studerende og praktikstedet tjener praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for de tre praktikperioder til en konkretisering og synliggørelse af de læringsmuligheder, for os som praktiksted, kan tilbyde. For os kan selve udarbejdelsen bidrage til en afklaring af, hvordan os, som praktiksted, kan understøtte den studerendes læreproces i praktikken.

Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen bliver løbende justeret og revideret for at indfange de forandringer, der sker som følge af ændringer i brugergruppen, ændringer i personalegruppen og ændringer i praktikstedets opgaver og mål.

Læs praktikbeskrivelser for 1. praktik her

Læs praktikbeskrivelser for 2.-3. praktik her

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 6:30 til 17:00

Kontakt

Børnehuset Møllebjerghave
Møllebjergvej 6
4330 Hvalsø

Daginstitutionsleder
Kirsten Varming Hansen
T: 3059 7634
E: kiax@lejre.dk 

Vuggestuen
T: 3059 7639

Børnehaven
T: 3059 7640