Om Børnehuset Fjordly

I Fjordly er der plads til cirka 20 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Vi er et lille hyggeligt børnehus som arbejder tæt sammen på tværs af stuerne og på tværs af afdelingerne. Det betyder, at børn og voksne hurtigt lærer hinanden at kende.

Vi har fokus på at skabe et dagtilbud af høj kvalitet, hvor at alle børn udvikler sig bedst muligt. Det gør vi blandt andet ved et tæt samarbejde med forældre, hvor vi sammen understøtter barnets trivsel, læring og udvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, der er med til at fremme børnenes selvværd og selvtillid, som er centralt for at gå tillidsfuldt videre ud i verden med gå-på-mod. Vi har fokus på legen som primær ramme for barnets udvikling. Derfor skaber vi også rammer for at børnene kan lege sammen på tværs af grupper og stuer.

Vi arbejder på at sikre en sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole ved at udvikle og understøtte børnenes grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. De kommende skolebørn mødes mindst en gang om ugen i storgruppen for at lave pædagogiske aktiviteter, der forbereder dem til skolestart med alderssvarende aktiviteter.

Vi har en stor dejlig legeplads med kig til fjorden, og vi er ude hver dag i al slags vejr. På legepladsen har vi bålplads, klatrestativer, gynger, legehuse, sandkasser, rutchebane, drivhus, cykler, mooncars, sansemotorikbane og meget meget mere. Vi bruger legepladsen som et vigtigt pædagogisk redskab, hvor børnene udfordres i forskellige pædagogiske læringsmiljøer.

Hver uge skrives ugens aktiviteter på tavlerne ved hoveddøren. Vi lægger vægt på at følge årets gang og bakker op om årets traditioner. Desuden har vi fokus på motorik og rytmik, som er en del af vores faste ugentlige pædagogiske aktiviteter.