Om Birken

Velkommen til Birken - et dejligt børnehus midt i naturen. Vi vægter fællesskab og udeliv, og bruger naturen som ramme for vores pædagogiske arbejde. Det er her vi giver børnene spændende, udfordrende og lærerige oplevelser, som de kan tage med videre i livet.

Natur og bæredygtighed
Vi har et stort fokus på natur, og vi har et aktivt udeliv - hele dagen og året rundt. Vi mener nemlig, at naturen som ramme for de pædagogiske aktiviteter, udfordrer og stimulerer børns sanser. Vi eksperimenterer med og oplever naturen og giver derved børnene en unik indsigt og erfaringsrigdom. Og vi gør det i al slags vejr; Børn i alle aldre bliver nemlig mere robuste af at opleve og prøve kræfter med forskellige aktiviteter i al slags vejr. I Birken har vi fokus på bæredygtighed. I dagligdagen viser vi børnene at genbrug og reparation er bedre end nyt. Vi vil vise, at vi sammen kan passe på planeten.

Fællesskab og venskab
Hvert barn skal føle sig som en del af et fællesskab. Fællesskabet støttes både på tomandshånd, i små og store grupper og med øje for udvikling af begyndende og allerede eksisterende venskaber mellem børnene. Gennem gode relationer motiveres og udvikles børnene, og de får større selvtillid og selvværd til at klare udfordringer frem i livet.
Vi er tydelige i vores planlægning og vægter aktiviteter, der passer til børnenes alder, så nærvær og fordybelse får gode forhold. Vi er fælles i starten og slutningen af dagen.

Fordybelse
Vi støtter børns udvikling og læring bl.a. gennem temaarbejde, og ved at bruge uderum, hal og værksteder. Glade børn, der får tid til at fordybe sig, bliver trænet i deres opmærksomhed, og lærer mere og bedre.

Sprog skaber virkelighed
Vi tror på at sprog skaber virkelighed, og at barnets selvopfattelse skabes gennem den måde, vi taler til og med dem på. Vi er rollemodeller for barnet, og vi er opmærksomme på at vores sprog, har stor betydning for, hvordan vi opfatter børnene, forældre og os selv. 

Den gode overgang
Børnehuset Birken har plads til 58 børnehavebørn og pr. 1. maj 2024 også 28 vuggestuebørn.  Samarbejdet mellem de forskellige afdelinger vægtes højt, så overgangen fra vuggestue og dagpleje, til børnehave, sker med størst mulig tryghed for barnet, og med opmærksomhed på det enkelte barns ressourcer.

Overgangen fra Birken til skolen foregår i samarbejde med de lokale skoler med fokus på at skabe genkendelighed og tryghed i overgangen.