Børnehuset Birken

I Birken vægter vi fællesskab og udeliv højt og bruger naturen som ramme for vores pædagogiske arbejde.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Birken

Forældrene stemmer hvert andet år om der skal være frokostordning i børnehaven og vuggestuen. 

Forældrene i børnehaven har i august 2023, stemt ja til frokostordning og fra den 1/8 2024 vil alle måltider i løbet af åbningstiden blive serveret i børnehuset. Indtil da har børnene madpakker med til både frokost og mellemmåltider. Vi serverer desuden morgenmad hver dag og bestræber os på at alt er økologisk.

Vi ønsker, at være et sted, hvor vi udvikler børnenes madmod og madglæde gennem et positivt miljø, hvor måltiderne er en god, fælles oplevelse for alle.

Børnene er ude mange timer hver dag, og har derfor brug for god og næringsrige mad.

Vores vision er:

  • at ro, nærvær og fællesskab er en del af måltidet.
  • at børnene får forståelse for ’Jord til Bord’ tanken gennem en pædagogisk tilrettelagt hverdag, hvor eks. så, spirer, plante, høste og komposterer er en del af vores årshjul.
  • at børnene desuden er medbestemmende og de voksne fremstår som gode rollemodeller.
  • at bålmaden i Naturgruppen samler alle faktorerne i ’Jord til bord’ tanken og avler mad mod og nysgerrighed.

Indtil frokostordningen starter har vi fokus på, at børnene har høj grad af medbestemmelse over deres madpakke, hvor medarbejderne hjælper og vejleder i et positivt miljø. I dialog med børnene OPMUNDTRER vi - men stiller ikke krav - til at starte med noget fiberrigt før eks. noget mere sukkerholdigt.

I Birken holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse. 

Læreplanen bidrager til en fælles forståelse af Birkens værdier og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde. Læreplanen har fokus på det gode børneliv gennem dannelse, leg og børnefællesskaber.

Læreplanen bygger på seks læreplanstemaer; alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science
og kultur, æstetik og fællesskab.

Du kan læse vores styrkede læreplan her

Du kan læse vores evaluering af arbejdet med læreplanen her

Vi modtager gerne fra 1., 2. og 3. års  pædagog studerende fra Professionshøjskolen i praktik. 

Læs praktikbeskrivelsen for 1. års praktik her

Læs praktikbeskrivelsen for 2. og 3. års praktik her

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 6:30 til 17:00.

Kontakt

Børnehuset Birken
Hornsherredvej 446C
4070 Kr. Hyllinge

Daginstitutionsleder
Guri Baade
T: 2031 4843
E: guba@lejre.dk 

Vuggestuen og børnehave
T: 2137 9680