Husstandsvindmøller

Husstandsvindmøller er væsentlige skridt på vejen mod en fossilfri fremtid. Lejre Kommune ønsker at fremme indsatser, der kan nedsætte forbruget af fossile brændstoffer og giver normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, medmindre der er særlige hensyn til landskabet eller andre beskyttelseshensyn. 

Det er ikke alle steder, der kan gives tilladelse til at rejse møller.

Her kan du læse mere om mulighederne for at opsætte møller i Lejre Kommune.  

Husstandsvindmøller i landzone 

Husstandsvindmøller i landzone

En husstandsvindmølle er en vindmølle, der er under 25 meter fra fod til vingespids, og som placeres i tilknytning til en ejendom. I landzone kræver opstilling af husstandsvindmøller ud over byggetilladelse også landzonetilladelse. Lejre Kommune giver normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, hvis landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes, og hvis møllerne; 

- placeres enkeltvist og 

- i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme og

- har en maksimalhøjde på 25 m. 

Information om landzonesagsbehandling og om, hvad en ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde kan ses her.

 

Hvis en vindmølle ikke placeres i tilknytning til bebyggelse, kan man ikke forvente landzonetilladelse til vindmøllen.  

Hvis vindmøllen ikke placeres i tilknytning til bebyggelse, er højere end 25 meter, eller hvis der ønskes flere vindmøller, er der krav om planlægning (se mere her)

 

Uanset størrelse kræver det altid tilladelse at opføre en vindmølle.
Nedenfor kan du læse mere om hvordan.

Kontakt

Telefontider

Mandag 9:00 - 11:00
Tirsdag 9:00 – 11:00
Onsdag 9:00 – 11:00
Torsdag 9:00 – 11:00 & 14:00 - 16:00
Fredag Lukket.

Affald, genbrug og skadedyr - 4646 4435

Byggeri og landzone - 4646 4900

Natur og Miljø - 4646 4940

Plan, Erhverv og Klima - 4646 4950

Vej - 4646 4930

Øvrige henvendelser - 4646 4646

Der skal bestilles tid før fremmøde. Tidsbestilling sker telefonisk eller på mail, byggeri@lejre.dk. Uden tidsbestilling er der ikke sikkerhed for at møde medarbejdere med kendskab til det aktuelle fagområde.

Fremmøde er på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00