Handicaprådet

Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicap-politiske spørgsmål og om initiativer med betydning for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af kommunen, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.

Hvad laver Handicaprådet?

  • Vi kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer
  • Vi uddeler hvert år en handicappris
  • Vi kan tage kontakt til andre, for eksempel andre handicapråd eller Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer
  • Vi har mulighed for at samarbejde med Ældrerådet om sager, der har betydning for både ældre og mennesker med handicap. Endvidere kan vi samarbejde med andre råd i sager, hvor dette giver mening
  • Vi kan beslutte at orientere Kommunalbestyrelsen om vores arbejde eller komme forslag
  • Men vi behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, for eksempel personsager eller konkrete klagesager

Henvendelse til Handicaprådet

Handicaprådet tegnes udadtil af formand og næstformand i fællesskab. Hvis du ønsker at kontakte formandskabet, eller hvis du ønsker at kontakte de enkelte medlemmer af rådet, så kan du se kontaktoplysningerne under Handicaprådets medlemmer.