Carsten Rasmussen, Borgmester (A)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen: Borgmester
Økonomiudvalget: Formand
Beredskabskommissionen: Næstformand
Bestyrelsen for Roskilde Museum
Bestyrelsen for Sagnlandet
Køge-kredsens valgbestyrelse
Bedømmelsesudvalget for bygningspræmieringsordningen af gode og smukke bygninger i kommunen
Kommunekontaktrådet
KL's repræsentantskab
Movias repræsentantskab (stedfortræder)
Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S (stedfortræder) 
Styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab
Valgbestyrelsen: Formand
Hjemmeværnets distriktsudvalg Køge Bugt
Internationalt Forum Lejre
Bestyrelsen for CAFA
Valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg (Kr. Hyllingeskole)
UU-Roskilde