Carsten Helles Rasmussen (V)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Medlem af Økonomiudvalget
Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Køge-Kredsens valgbestyrelse
KL’s Delegeretmøde