Nyheder

Nyheder fra Lejre Kommune.

16. august 2017

Ansøgning om miljøgodkendelse af kvægbrug Nakkedamsvej 87 og 89, 4050 Skibby

Ejer af Nakkedamsvej 89 og Nakkedamsvej 87, 4050 Skibby, har indsendt ansøgning til Frederikssund Kommune om miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægbesætning. I dag er der 146 malkekøer med opdræt svarende til ca. 269,28 DE. Det ønskes at udvide til 235 malkekøer med opdræt, i alt svarende til ca. 458,46 DE.

21. juli 2017

Offentlig høring efter vandløbsloven om restaurering af Ejby Å

Vi fremlægger hermed et projektforslag om restaurering af Ejby Å i offentlig høring efter vandløbsloven. Høringssvar skal være modtaget senest 15. september 2017. Forslaget omfatter fjernelse af en spærring i den øvre del af Ejby Å, hvor åen er flisesat på en strækning på ca. 20 meter.

4. juli 2017

Lokalplan LK 51 for boliger ved Rynkebjerggård i Lejre

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan LK 51 for boliger ved Rynkebjerggård i Lejre på deres møde den 19. juni 2017. Det betyder, at lokalplanforslaget vil være i høring fra 4. juli til 29. august 2017.