Handicap

Lejre Kommune har en række tilbud til udviklingshæmmede og andre voksne borgere med handicaps - du kan læse mere om vores tilbud herunder.

Området for sociale tilbud til borgere med handicaps / udviklingshæmning består af enhederne:

Bofællesskaberne i Lejre henvender sig til borgere med behov for støtte i dag og aften timerne efter §108.

Botilbuddet Bramsnæsvig henvender sig til borgere med behov for støtte hele døgnet efter §108.

Bostøtte i området for handicap / udviklingshæmning henvender sig til borgere, som har behov for støtte i egen bolig efter §85.

Visitation til tilbuddene sker ved henvendelse til socialrådgivningen i Center for Job & Social i Lejre Kommune.

Links til undersider