Regnvand

Regn- og overfladevand skal holdes på egen grund og må ikke være til gene for naboer. Nedsivning via faskine og regnbed kræver tilladelse fra kommunen efter spildevandsbekendtgørelsen. Du finder film og faktaark nederst på siden.

Faskiner kræver tilladelse

En faskine er et hulrum i jorden beregnet til at modtage regnvand fra tage og andre befæstede arealer. Her fra nedsives det gradvist til undergrunden. De er velegnede til at fjerne vandet fra overfladen, bidrager til øget grundvandsdannelse og reducerer belastningen af kloakledninger.

Før du laver en faskine, skal du søge om tilladelse hos Lejre Kommune.

I forbindelse med etableringen er det vigtigt at du tager højde for jordens nedsivningsevne samt det areal, faskinen skal modtage vand fra, således at den dimensioneres rigtigt. Se hvordan du selv kan udføre en nedsivningstest i den blå boks til højre.

Når tilladelsen er givet må du gerne selv lave faskinen. Det gælder også, hvis faskinen udføres i forbindelse med kloakseparering. Men husk at alt arbejde med selve kloakledningerne, både dem på din egen grund og kommunens, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kommunen anbefaler, at du følger Byggeriets Kvalitetskontrols anvisninger når du anlægger en faskine.

Når faskinen er færdig, sendes en færdigmelding med en tegning til kommunen, som registrer oplysningerne og gør tegningen tilgængelig på www.weblager.dk

Regnbed som alternativ løsning

Du kan også vælge at etablere et såkaldt regnbed, hvor regnvandet føres til og nedsives. Regnbedet plantes til med planter, der trives med meget ekstreme skift i jordens vandindhold, og kan være et meget smukt indslag i haven, men kræver mere vedligeholdelse end en faskine.

Find film og faktaark her