RSS Feeds

Du kan få Lejre Kommunes nyheder som RSS-feed. Vi tilbyder mange forskellige feeds, som giver dig nyheder fra Lejre Kommunes hjemmeside.

Et RSS-feed er en XML-fil, som distribueres af vores webserver til din RSS-læser. Her er oversigten over vores RSS-feeds.

 Alle Nyheder, Pressemeddelelser, Servicemeddelelser, Høringer, Afgørelser, Job og Udbud

 Nyheder og Pressemeddelelser

 Servicemeddelelser

 Høringer

 Afgørelser

 Job i Lejre

 Udbud