RSS Feeds

Du kan få Lejre Kommunes nyheder som RSS-feed. Vi tilbyder mange forskellige feeds, som giver dig nyheder fra Lejre Kommunes hjemmeside.

Et RSS-feed er en XML-fil, som distribueres af vores webserver til din RSS-læser. Du kan hente en gratis RSS læser til din computer, telefon eller tablet.

Du kan se dem, ved at sætte linket ind i din RSS læser eller ved at hente det ind i f.eks outlook under "RSS-kilder".

Her er oversigten over vores RSS-feeds.

 Alle Nyheder, Pressemeddelelser, Servicemeddelelser, Høringer, Afgørelser, Job og Udbud 
      https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/1120

 Nyheder og Pressemeddelelser 
      https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/2453

 Servicemeddelelser 
      https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/1685

 Høringer 
      https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/1673

 Afgørelser 
      https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/1687

 Job i Lejre 
      https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/1688

 Udbud 
      https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/13569

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk