Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning i sager på det sociale og sundhedsmæssige område samt ældreområdet undtagen sager inde for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt børne- og ungeområdet.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Mikael Ralf Larsen er formand. 

Medlemmer: