Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Kultur & Fritid varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende kultur- og fritidsområdet samt idrætsområdet.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Claus Jørgensen er formand.

Medlemmer: