Udvalget for Erhverv & Turisme

Udvalget for Erhverv & Turisme varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende erhvervs- og turismeområdet.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Grethe Nørtoft Saabye er formand.

Medlemmer: