Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i sager om undervisningsrelaterede samt sociale og sundhedsmæssige tilbud og ydelser vedrørende børn og unge.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Thomas Bisgaard er formand.

Medlemmer: