Landsbybazar 2. Søndag d. 25. oktober 2020. AFLYST

Her kan du læse lidt mere om Landsbybazar 2.

Kom til Landsbybazar 2

På forårets Landsbybazar piblede det frem med spændende projekter og ideer. Derfor inviterer Landsbyudvalget til endnu en Landsbybazar – denne gang med fokus på at give jer konkrete redskaber til, hvordan I kan komme videre med at udvikle jeres egne ideer og planer. Landsbybazaren består af to workshops. Workshops 1 er målrettet de landsbyer, som er i begyndelsen af deres projektudvikling.  Workshop 2 er primært er for de landsbyer, som allerede er godt i gang.

Hør borgmester Carsten Rasmussen fortælle om Landsbybazar 2 her

Workshop 1: At samarbejde og sætte retning. 
Når man skal arbejde strategisk, skal man starte med at finde ud af, hvem man vil samarbejde med. Det kræver en grundig kortlægning af området og de ressourcer, der lokalt kan sættes i spil. Workshoppen kommer også omkring mobilisering og forskellige organiseringsformer, fra den traditionelle forening, til netværk og projektgrupper.

Målgruppe:
Til jer som har en idé og som gerne vil finde ud af, hvem I skal samarbejde med, og hvordan I mobiliserer lokale kræfter. Kort sagt hvordan jeres idé kan få ramme og retning. Her kan man godt komme én person og få et godt udbytte af workshoppen

Tid og sted:  
Kl. 10.00-12.00
Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Workshop 2: At føre jeres ide ud i livet 
Denne workshop har fokus på, hvordan man kan arbejde systematisk og målrettet med at komme fra ide til handling. Workshoppen slutter af med gode eksempler på, hvordan man kan arbejde aktivt med at understøtte engagement i grupper, der arbejder med at komme fra idé til handling.

Målgruppe:
Til jer som skal fra plan til handling, og som har et udviklingsinitiativ, I gerne vil føre ud i livet. Det er en fordel, at der kommer flere deltagere fra samme landsby eller initiativgruppe, da I på workshoppen skal arbejde videre med jeres udviklingsinitiativ.

Tid og sted: 
Kl. 12.30-14.30 
Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Har du lyst til at tilmelde din landsby Lejre Kommunes projekter om mobilitet og genbrug? 

Lejre Kommune har også igangsat to spændende landsbyprojekter med fokus på omstilling til klimavenlige transportformer og lokalt genbrug. Lejre Kommune efterlyser landsbyer, som har lyst til at melde sig til disse projekter. Få mere at vide i videoinvitationerne nedenfor.

Hør om Genbrug og ”repair caféer” - reparationsfællesskaber i landsbyer 

Hør om Mobilitet på Tværs – Landsbyer tester nye klimavenlige transportmidler 

Hvis du vil høre mere om Genbrug og "repair caféer" kontakt Malene Krogh på mail: krma@lejre eller mobil: 20138069

Hvis du vil høre mere om "Mobilitet på Tværs" kontakt Bjørn Henrichsen på mail: bjhe@lejre.dk eller mobil: 53808188

COVID-19 - forholdsregler

Lejre Kommune følger udviklingen af COVID-19 meget nøje og tager alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at de to workshops sker i forsvarlige rammer.

For at leve op til gældende afstandskrav kan der max deltage 30 personer i de respektive workshops. Der vil være sprit til rådighed, og der vil ikke blive serveret forplejning ud over vand og sodavand.

Der tages endvidere forbehold for, at de fysiske workshops kan blive aflyst, såfremt der sker en negativ udvikling i smittespredningen. I tilfælde af at det sker, regner vi med at gennemføre Landsbybazaren digitalt. Alle deltagere vil i god tid blive orienteret om og modtage instruktion i, hvordan de kobler sig på.    

Tilmelding: 

Frist for tilmelding er udløbet.

Hvis du har har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til: landsbyudvalg@Lejre.dk. 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk