Landsdistriktspuljen

Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter, herunder Forsøgsprojekter i landdistrikterne, Forsknings- og informationsprojekter samt Projekter på de små øer. Kommende ansøgningsfrister forventes offentliggjort primo 2020.

Læs mere her