Landsbypuljen 2020

Lejre Kommune har afsat en Landsbypulje på 1 million kroner til landsbyudvikling i 2020. Midlerne vil blive uddelt af Lejre Kommunes Landsbyudvalg, der har til opgave at finde bud på, hvordan det gode liv på landet i 49 landsbyer og småbyer kan forme sig – både nu og for fremtidige generationer. Landsbyudvalget består både af politikere og borgere fra Lejres landsbyer.

 

To ansøgningsrunder

Der er to ansøgningsrunder:

 

 • Ansøgningsrunde 1: Ansøgningsfrist søndag den 29. juli 2020.
 • Ansøgningsrunde 2: Pga covid-19 er Landsbyudvalgets arbejde blevet forsinket. Ansøgningsrunde 2 er derfor udsat. Ny dato bliver  meldt ud medio oktober 2020  

Landsbyudvalget kan uddele op til 350.000 kr. i første ansøgningsrunde. Ansøgere kan forvente svar fra første ansøgningsrunde i uge 33. De resterende midler øremærkes til anden runde.

 

Hvilke projekter kan få støtte?

Landsbypuljen kan støtte projekter, der fremmer innovation og nytænkning af landsbyudviklingen med afsæt i Vores Sted. Det gælder:

 
Tiltag der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og nytænke organisering og finansiering m.h.p. at styrke de enkelte landsbyers og lokalsamfunds handlekraft.

 

 • Konkrete projekter som kan fremme livskvalitet, erhverv og fællesskaber skal afprøves og realiseres, jf. bl.a. kommuneplanen og Landsbyvisionariet.

Landsbyudvalget har fokus på en række temaer inden for landsbyudviklingen, som udvalget vil lægge vægt på i udvælgelsen af projekter. Temaerne er:

 

 • Natur & biodiversitet
 • Fællesskaber & mødesteder
 • Klima & bæredygtighed
 • Trafik & mobilitet

Generelle vilkår for ansøgere

Ud over rammerne og temaerne gælder en række generelle vilkår for ansøgere af Landsbypuljen:

 

 • Følgende kan søge: Alle borgere, foreninger, private udlejere, almene boligforeninger, vejlaug, bylaug, lokalråd, lokalt forankrede organisationer og andre med interesse i at gøre landsbyerne bedre at leve i. Kommunale enheder kan ikke søge, men de kan evt. deltage i partnerskab med andre.

 • Det enkelte projekt kan maksimalt kan søge 100.000 kr. På den måde giver puljen plads til mange initiativer.

 • Projekter skal resultere i faciliteter og muligheder, der er åbne for lokalsamfundet. Landsbypuljen skal komme mange til gavn.

 • Projekter skal i høj grad gennemføres af ansøgere, uden at de kræver betydelig involvering eller ressourcer fra den kommunale administration.

 • Projekter skal i forbindelse med ansøgning have sandsynliggjort en driftsplan, der fortrinsvist er drevet af ansøgere. Driftsplanen skal sikre, at projekter efter etablering ikke mister deres værdi eller forfalder grundet manglede lokal forankring, vedligehold eller lignende.

 • Projekter skal, med mindre andet aftales, være afsluttet inden 1 år efter tildeling af tilsagn om støtte.


Send ansøgningen til

Ansøgninger sendes til Landsbyudvalgets sekretariat via mail. Send til landsbyudvalg@lejre.dk. Har du spørgsmål til puljen, er du også velkommen til at kontakte Bjørn Henrichsen i sekretariatet: bjhe@lejre.dk eller 53808188.

 
Læs mere

Læs om Vores Sted.

Læs mere om Landsbyudvalget

Læs Lejre Kommunes Landsbyvisionarium