Puljer m.v.

Via dette link kan du finde information om kommunens puljer, tilskudsmuligheder og samarbejde med de frivillige foreninger. Du kan også se en oversigt over de legater, kommunen administrerer samt få information om fundraising.

Landsbypuljen 2020

Lejre Kommune har afsat en Landsbypulje på 1 million kroner til landsbyudvikling i 2020. Midlerne vil blive uddelt af Lejre Kommunes Landsbyudvalg, der har til opgave at finde bud på, hvordan det gode liv på landet i 49 landsbyer og småbyer kan forme sig – både nu og for fremtidige generationer. Landsbyudvalget består både af politikere og borgere fra Lejres landsbyer.

 

To ansøgningsrunder

Der er to ansøgningsrunder i 2020:

 

 • Ansøgningsrunde 1: Ansøgningsfrist søndag den 3. maj.
 • Ansøgningsrunde 2: Ansøgningsfrist søndag den 27. september.

Landsbyudvalget kan uddele op til 350.000 kr. i første ansøgningsrunde. De resterende midler øremærkes til anden runde. Ansøgere kan forvente svar fra første ansøgningsrunde i uge 21, mens ansøgere til anden runde får svar senest i uge 43.

 

Hvilke projekter kan få støtte?

Landsbypuljen kan støtte projekter, der fremmer innovation og nytænkning af landsbyudviklingen med afsæt i Vores Sted. Det gælder:

 
Tiltag der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og nytænke organisering og finansiering m.h.p. at styrke de enkelte landsbyers og lokalsamfunds handlekraft.

 

 • Konkrete projekter som kan fremme livskvalitet, erhverv og fællesskaber skal afprøves og realiseres, jf. bl.a. kommuneplanen og Landsbyvisionariet.

Landsbyudvalget har fokus på en række temaer inden for landsbyudviklingen, som udvalget vil lægge vægt på i udvælgelsen af projekter. Temaerne er:

 

 • Natur & biodiversitet
 • Fællesskaber & mødesteder
 • Klima & bæredygtighed
 • Trafik & mobilitet

Generelle vilkår for ansøgere

Ud over rammerne og temaerne gælder en række generelle vilkår for ansøgere af Landsbypuljen:

 

 • Følgende kan søge: Alle borgere, foreninger, private udlejere, almene boligforeninger, vejlaug, bylaug, lokalråd, lokalt forankrede organisationer og andre med interesse i at gøre landsbyerne bedre at leve i. Kommunale enheder kan ikke søge, men de kan evt. deltage i partnerskab med andre.

 • Det enkelte projekt kan maksimalt kan søge 100.000 kr. På den måde giver puljen plads til mange initiativer.

 • Projekter skal resultere i faciliteter og muligheder, der er åbne for lokalsamfundet. Landsbypuljen skal komme mange til gavn.

 • Projekter skal i høj grad gennemføres af ansøgere, uden at de kræver betydelig involvering eller ressourcer fra den kommunale administration.

 • Projekter skal i forbindelse med ansøgning have sandsynliggjort en driftsplan, der fortrinsvist er drevet af ansøgere. Driftsplanen skal sikre, at projekter efter etablering ikke mister deres værdi eller forfalder grundet manglede lokal forankring, vedligehold eller lignende.

 • Projekter skal, med mindre andet aftales, være afsluttet inden 1 år efter tildeling af tilsagn om støtte.


Send ansøgningen til

Ansøgninger sendes til Landsbyudvalgets sekretariat via mail. Send til landsbyudvalget@lejre.dk. Har du spørgsmål til puljen, er du også velkommen til at kontakte Bjørn Henrichsen i sekretariatet: bjhe@lejre.dk eller 53808188.

 
Læs mere

Læs om Vores Sted.

Læs mere om Landsbyudvalget

Læs Lejre Kommunes Landsbyvisionarium

LAG-midler

LAG-Midt-Nordvestsjælland kan støtte projekter i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg, der skaber liv og vækst i landdistrikterne. Den 17. januar 2020 er ansøgningsfrist på særlig grøn pulje med ca. 1,8 mio. kr., som fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

Læs mere her. 

Landsdistriktspuljen

Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter, herunder Forsøgsprojekter i landdistrikterne, Forsknings- og informationsprojekter samt Projekter på de små øer. Kommende ansøgningsfrister forventes offentliggjort primo 2020.

Læs mere her

Friluftsrådet

Friluftsrådet giver muligheder for at søge om tilskud til friluftsliv, udvikling af foreningslivet og lokale fællesskaber med friluftslivet som omdrejningspunkt. Der er både mulighed for tilskud til projekter og driftstilskud til organisationer.

Læs mere her

 

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Den støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Læs mere her

Nordea Fonden/ Her bor vi puljen

Foreninger og organisationer i mindre danske byer kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens ’Her bor vi-pulje’ til det, der styrker fællesskabet i deres by. Måske en ny legeplads, et klubhus, en festival – eller noget helt fjerde. To ansøgningsrunder med frist 1. maj og 1. august.

Læs mere her.  

Lokale og Anlægsfonden

Fonden støtter, udvikler og rådgiver om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor inden for idræts-, frilufts- og kulturlivet.

Læs mere her

Velux Fonden

Aktive ældre (minimum 60 år og ikke erhvervsaktive) kan søge om støtte til samfundsnyttige aktiviteter.

Læs mere her

DIF og DGI's foreningspulje

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Læs mere her

Legatbogen

Legatbogen er en database, der samler fonde, legater og offentlige puljer i Danmark. Oplysningerne er gratis tilgængelige.

Læs mere her.