Baggrund for landsbyudvalget

Læs Landsbyudvalgets kommissorium

Læs dagsordenssag til Økonomiudvalget d. 21. august 2019

Læs dagsordenssag til Kommunalbestyrelsen i maj 2019

Læs Lejre Kommunes Landsbyvisionarium 

Læs præsentation fra informationsmødet om landsbyudvalget d. 22. august 2019