Økonomiudvalg

Økonomiudvalget foretager den løbende behandling af sager, der har med kommunens økonomiske rammer at gøre, ligesom udvalget behandler de fleste forslag, der kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Medlemmer: