Nedsæt hastigheden på hovedvej 53, Elverdamsvej - udløber 14. juni 2019

Forslag fra Jakob Nørløv Høxbroe:

Nedsæt hastighed fra rundkørslen til by zone på hovedvejen 53 elverdamsvej.

1. Nedsætte faren for især skolebørn som dagligt krydser vejen lige ud for boldbanen.

2. Nedsætte faren for de legende børn på skole, sfo og boldbaner som ligger lige op af hovedvejen.

3. Nedsætte støjgener for beboerne på Højdevej og Kornbakken.

Stem på dette forslag:

Antal stemmer for dette forslag: 0