Hastighedsdæmpende foranstaltninger på landevejen mellem Kattinge og Kornerup - udløber 26. juli 2019

orslag stillet af Kent Valentin Fallesen:

I mit virke i GHUF diskuterer vi også trafiksikkerheden på Gevningehalvøen.

Vi pt. har et "trafiksikkerhedshul" mellem Kattinge og Kornerup, hvor det kan vurderes, som meget farligt at færdes for bløde trafikanter grundet dårlig smal vej, høj fartgrænse på 80 km/t, samt manglende gang- og cykelstier. Området bruges af mange turister, sportsudøvere, naturelskere, lejre borgere der cykler og vandrer i området, og sidst, men ikke mindst, børn, der bor ved vejen.

Der er steder på vejen, hvor bilisterne har meget dårligt udsyn grundet sving og bakker, som gør det ekstremt farligt at færdes for bløde trafikanter. Der er et stigende antal børnefamilier på strækningen og forholdene gør, at børnene ikke kan cykle til skole og ikke kan besøge hinanden uden at blive kørt i bil - ikke særligt grønt for Lejre Kommune. Dette kan koste penge, og jeg inkluderer derfor 3 løsningsmodeller vedr. landevejen mellem Kattinge og Kornerup:

1) nedsættelse af fart til 60 km/t generelt på strækningen og udvalgte steder 40 km/t (billig løsning - kun skilte)

2) bedre fysiske forhold for de bløde trafikkanter via gang- og cykelstier på strækningen.

3) 1+2

Antal stemmer for dette forslag: 0