Begrænsning af lastvognstrafik på Hornsherredvej - udløber 10. juni 2019

Forslag fra Dan Christensen:

Jeg har flere gange forsøgt at komme igennem med et forslag om trafikregulering af Hornsherredvej uden held der har altid været et eller andet som ikke har passet ind i kommunens planer eller mangel på interrese for forslaget eller at andre instanser ikke har set sig i stand til at administere denne foreslåede begrænsning.

Nu er muligheden så kommet til at stille forslaget og håbe på at 650 andre borgere har det lige som mig, så vi kan få gang i debatten og begrænsning af den tunge trafik på HHV, som efterhånden er blevet så voldsom og rygende og støjende at det må være ulideligt at bo ud til HHV.

Den første henvendelse af 9/8 2015 var min bekymring over at trafikken nu var så intens hele dagen mellem 06:00 og kl. 17:00 på HHV

Den anden henvendelse af 9/3 2016 drejede sig om samme problemstilling, denne gang havde jeg talt lastbilerne og sendt det til Bylauget og kommunen, det viste sig der kørte så mange lastbiler at der på de tidspunkter jeg kørte på HHV, kørte 1,75 køretøj over 40 tons pr. Minnut.

Den tredie henvendelse af 25/6 2016 var den dag jeg var ved at blive torpederet af en lastbil med grus, jeg nu syntes jeg det var for meget.

Min sidete henvendelse af 28/112018 sendte jeg til Borgmester Carsten Rasmussen for nu syntes jeg at det er på tide at der sker noget i løbet af 2019 åbner broen over Roskilde fjord og så bliver det et rent helvede at bo der langs HHV, der skal handles nu

Forslag: Forslag om begrænsning af lastvognstrafik på Hornsherredvej fra rundkørslen ved Munkholmvej og til udkørslen ved Elverdamsvej I Biltris. Forslaget går i sin enkelthed ud på, at der skal sættes skilte op med "al indkørsel forbudt for lastbiler over 3500 kg uden ærinde " ved alle indfaldsveje der fører til HHV. Jeg tror at 7 skilte kan dække behovet det er en billig løsning der ikke kræver meget,og som jeg har skrevet er det fuldstændig ligegyldigt om politimesteren kan administrere det elller ej.

Antal stemmer for dette forslag: 0