Ansæt en parkerings- og tilsynsvagt i Lejre Kommune - udløber 20. juni 2019

Forslag fra Ole Hardon:

Ansæt en parkerings- og tilsynvagt evt. I deltidsansættelse el. flexjob, hvis Kommunen ikke mener, at der er nok at se til for en i fuldtidsjob!

Som hos mange andre kommuner, så mener jeg, at vi i Lejre Kommune mangler noget konsekvens over for ulovligt parkerede biler på de mest trafikerede veje. Her tænker jeg specielt på der, hvor by- og flexbusserne køre.

Det skaber ligeledes farlige situationer for fodgængerne og cyklisterne, som ufrivilligt bliver nød til at stige af cyklen og passere via fortovet, hvis det ikke også er umuligt, idet der ofte parkeres delvis på fortovene - og endda også mod færdselsretningen.

Ovennævnte er, mener jeg, medvirkende årsag til, at rigtig mange forældre fejlagtigt lærer deres børn, at cykle på fortovene - både med og mod færdselsretningen, hvilket skaber endnu flere farlige trafiksituationer.

Nu hvor vi også er meget opmærksomme på klimaforandringer, herunder kraftige regnbyger, så kunne samme person tilse rendestene og afløbsbrønde/riste og i 1. Gangstilfælde aflevere en venlig henstilling i postkassen til grundejeren, som har grundstykke ud til omhandlende vejstykke. Det er sikkert ikke kun i Hvalsø by, at der ses oversvømmelser på kørebanerne grundet tilstoppet afløbsriste.

Disse oversvømmelser kan ligeledes være årsag til farlige situationer for trafikken, ikke mindst for de 'bløde' trafikanter.

Grunden til omhandlende ønske er, at Politiet, til trods for, at det er deres opgave at tilse at færdselsloven overholdes, desværre ikke har nok resourcer/mandskab til disse opgaver.

Stem på dette forslag:

Antal stemmer for dette forslag: 0