Stil dit forslag til lokalpolitikerne

Bor du i Lejre Kommune, har du nu mulighed for at få indflydelse på den politiske dagsorden ved at komme med forslag, som kan tages op af kommunalbestyrelsen.

Stil dit forslag, så klarer vi resten

Vi undersøger, om dit forslag lever op til en række krav:

  1. Forslag skal handle om forhold i Lejre Kommune, som politikerne har indflydelse på.

  2. Forslag må ikke tidligere have været behandlet i kommunalbestyrelsen.

  3. Forslag må ikke handle om enkeltpersoner.

  4. Forslag må ikke indeholde injurierende eller personfølsomme oplysninger (fx, race eller etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, oplysninger om helbredsmæssige eller seksuelle forhold.).

Inden 6 måneder skal dit forslag opnå 650 stemmer for at blive behandlet i kommunalbestyrelsen. 

Vi tager stikprøver for at sikre, at dem der stemmer bor i Lejre Kommune og er minimum 15 år.

Fysiske underskrifter

Du kan også stille forslag og stemme på forslag på kommunens biblioteker og på borgerservice i Hvalsø.

Her er der blanketter og en postkasse, hvor dit forslag eller stemme til et forslag kan afleveres.  

Links til undersider