Movias repræsentantskab

Movias repræsentantskab består af 1 medlem fra hver kommune.

Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Der også udpeges en stedfortræder for det valgte medlem, der deltager i repræsentantskabets møder i tilfælde af medlemmets forfald.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (S)
Birger Prahl (SF)