Trafik og veje

Movias repræsentantskab

Trafikselskabet Movia er etableret af Region Hovedstaden , Region Sjælland og samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune.


Selskabets formål er i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber at
varetage følgende opgaver for selskabets område:
1) Offentlig trafikservice i form af almindelig rutekørsel,
2) Fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
3) Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
4) Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
5) Privatbaner.

Repræsentantskabet for Movia består af et medlem fra kommunalbestyrelsen i hver kommune samt en stedfortræder.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (S)

Stedfortræder: Grethe Nørtoft Saabye (C)

Overtaksationskommissionen (Lov om offentlige veje)

 

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i.h.t. lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse m.v. Taksationskommissionen er 1. instans og Overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

En overtaksationskommission består af 5 medlemmer (lov om offentlige veje §§ 105-111). Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af Transportministeren. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen 1 person, der optages på liste over medlemmer af den Overtaksationskommission, som omfatter kommunen.

Samme medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. De udpegede personer skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Medlem (udpeget uden for Kommunalbestyrelsens midte)

Børge Stokholm (A)

Taksationskommissionen (Lov om offentlige veje)

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i.h.t. lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse m.v. Taksationskommissionen er 1. instans og Overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

En Taksationskommission består af 3 medlemmer (lov om offentlige veje §§ 105-111). Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af Transportministeren. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen 2 personer, der optages på liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. De udpegede personer skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Samme medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

Medlemmer

Kristian Møllenborg (A)

Christian Fjeldsted Andersen (V)