Trafik og veje

Movias repræsentantskab

Movias repræsentantskab består af 1 medlem fra hver kommune.

Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Der også udpeges en stedfortræder for det valgte medlem, der deltager i repræsentantskabets møder i tilfælde af medlemmets forfald.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (S)
Birger Prahl (SF)

Overtaksationskommissionen (Lov om offentlige veje)

Overtaksationskommissionen (Lov om offentlige veje) Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i h.t. lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse m.v. Taksationskommissionen er 1. instans og Overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

En overtaksationskommissionen består af 5 medlemmer (Lov om offentlige veje §§58-60). Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af Transportmini-steren. Regeringen udpeger endvidere 2 faste medlemmer. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen 1 person, der optages på liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Samme medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. Den udpegede person bør have behørigt indsigt i vurdering af ejendomme.

Medlem (udpeget uden for Kommunalbestyrelsens midte)

Finn Nejstgaard

Taksationskommissionen (Lov om offentlige veje)

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i h.t. lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse m.v. Taksationskommissionen er 1. instans og Overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

En overtaksationskommissionen består af 5 medlemmer (Lov om offentlige veje §§58-60). Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af Transportmini-steren. Regeringen udpeger endvidere 2 faste medlemmer. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen 1 person, der optages på liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Samme medlem kan ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. Den udpegede person bør have behørigt indsigt i vurdering af ejendomme.

Medlem

Trine Borre (C)
Jens K. jensen (V)