Repræsentantskabet i HMN

Den 6. og 13. november 2009 har repræsentantskabet i hhv. HNG I/S og Naturgas Midt Nord I/S vedtaget at fusionere de to interessentselskaber fra 1. januar 2010. Det fusionerede selskabs navn er HMN Naturgas I/S.

Kommunalbesytrelsen skal udpege 1 repræsentant og 1 personlig stedfortræder til selskabets repræsentantskab. De udpegede personer skal være Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udpeget af Lejre Kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (A)
Birger Prahl (SF)