Komiteen for præmiering af gode og smukke bygninger i kommunen

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. oktober 2013 at oprette Komiteen for præmiering af gode og smukke bygninger. Komiteens formål er en gang årligt at foretage præmiering af:

  • Gode og smukke bygninger, hvor byggeriet er afsluttet inden for det sidste år
  • Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger til eksisterende bygninger, hvor byggeriet er afsluttet inden for det sidste år
  • Udvendig renovering af eksisterende bygninger, der er udført med respekt for og i harmoni med den oprindelige bebyggelse, og hvor renoveringen er afsluttet inden for det sidste år.

Komiteen består af 6 medlemmer:
Borgmesteren 1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen
1 medlem udpeget af Arkitektforeningen
1 medlem udpeget af erhvervsforeningerne i Lejre Kommune gerne håndværkere
1 medlem udpeget af Energitjenesten
1 medlem udpeget af de lokalhistoriske foreninger
Derudover deltager uden stemmeret: 2 administrative medarbejdere Museumsinspektører

Medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen

Carsten Rasmussen (A)
Line Holm Jacobsen (V)