Ekspropriationskommissionen (fast ejendom)

Ekspropriationskommissionen behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, der foretages for staten og koncensionerede selskaber ved ekspropriation af fast ejendom.

Ekspropriationskommissionen består af 5 medlemmer og nedsættes af Transport- og Energiministeren.

Kommunalbestyrelsen skal udpege

  • 1 person til Transport- og energiministeriets kommunale liste, hvorfra medlemmer til kommissionen udtages, samt
  • 1 repræsentant for det enkelte anlæg, der overværer ekspropriationskommissionens møder uden stemmeret

Kommunalbestyrelsen vælger 2 personer

  • 1 til den kommunale liste
  • 1 med lokalt planlægningskendskab til at overvære møderne (kan udpeges uden for kommunalbestyrelsens midte)

Udpeget uden for kommunalbestyrelsens midte af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse

Kristian Mølleborg (A)