UU-Roskilde

UU-Roskilde er et kommunalt fællesskab, der varetager kommunernes opgaver med vejledning i h.t. Lov om vejledning af valg af uddannelse og erhverv.

Bestyrelsen består af:
- 3 medlemmer fra hver af de deltagende kommuner (2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 1 repræsentant fra kommunens administration)
- 3 medlemer udpeget blandt UU-Roskildes interessenter

Interessenterne og de administrative repræsentanter deltager i bestyrelsens arbejde uden stemmeret.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand

Kommunalbestyrelsen har udpeget 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer

Carsten Rasmussen (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)

Suppleanter:
Julie Hermind (F)
Thomas Stokholm (V)

1 repræsentant fra kommunens administration:
Administrativ repræsentant på Job & Arbejdsmarkedsområdet