Produktionsskolen Kohinoor

Produktionsskolen er en selvejende institution, der har hjemsted i Lejre Kommune.
Skolens formål er at drive produktionsskolevirksomhed i henhold til lov om produktionsskoler.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer med stemmeret der sammensættes således:
1 medlem udpeges af personalegruppen Kohinoor – Produktionsskolen i Lejre
2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
1 medlemmer udpeges af DI
1 medlem udpeges af LO

Medlem fra Lejre Kommunes kommunalbestyrelse

Christian Plank (F)
Lotte Greve (V)