Produktionsskolen Kohinoor

Bestyrelsen for Kohinoor - Produktionsskolen i Lejre består - jævnfør vedtægternes § 3, stk. 1 og 2 - af 5 medlemmer med stemmeret.

Bestyrelsen sammensættes således: 1 medlem udpeges af personalegruppen Kohinoor - Produktionsskolen i Lejre 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune 1 medlem udpeges af DI 1 medlem udpeges af LO

Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege to medlemmer til bestyrelsen.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Christian Plank (F)
Thomas Stokholm (V)