Vurderingsankenævn Vestsjælland

Den nuværende funktionsperiode for såvel skatte- som vurderingsankenævnsmedlemmer udløber 30. juni 2014. Antallet af skatte- og vurderingsankenævn er ændret i forhold til den nuværende struktur. De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. juli 2014, og efter den nuværende lovgivning bliver medlemmer og suppleanter valgt for en 4-årig periode. Kommunalbestyrelserne skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8 indstille kandidater som medlem/suppleant til kommunens pladser i ankenævnene.

Lejre Kommune har fået tildelt 1 plads til Vurderingsankenævn Vestsjælland. Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til Kommunalbestyrelsen, men ikke et
krav, at kandidaten er medlem af Kommunalbestyrelsen. De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse - medmindre de er afskåret herfra jf. skatteforvaltningslovens § 15 - idet udnævnelsen er borgerligt ombud.

Medlem

Bjarne Ego Jørgensen (A)
Suppleant: Jan Hovmand (C)