KL's Repræsentantskab

KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Repræsentantskabet består af borgmestrene fra medlemskommunerne. Der skal vælges en personlig stedfortræder for borgmesteren jfr. KL´s love § 13, stk. 1.

Medlemmer

Carsten Rasmussen (A) (til enhver tid siddende borgmester)
Mikael Ralf Larsen (F)