Internationalt Forum i Lejre

I henhold til vedtægterne for internationalt Forum § 6a udpeges 2 medlemmer af kom-munalbestyrelsen. De 6 øvrige medlemmer kommer fra de eksisterende venskabskomiteer. Internationalt Forum konstituerer sig selv

Medlemmer fra Lejre Kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (A)
Thomas Stokholm (V)