Hjemmeværnets distriktsudvalg Køge Bugt

I henhold til hjemmeværnslovens § 9 stk. 2, udpeger landets kommunalbestyrelser, medlemmer til hjemmeværnets distriktsudvalg.

Distriktsudvalget består af - 1 formand, der udpeges af forsvarsministeren - 4-10 medlemmer, der udpeges af forsvarsministeren efter indstilling fra landets kommunalbestyrelser Kommunalbestyrelsen indstiller 1 person til distriktsudvalg Køge Bugt.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (A)