Delegeret ved Kommunalpolitisk Topmøde

Kommunernes Landsforenings medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere.

Lejre Kommune har pr. 1. januar 2009 26.778 indbyggere, hvilket giver 4 stemmeberettigede delegerede.

Medlemmer

Personlige stedfortrædere