De Regionale Politiklagenævn

Medlemmerne udpeges af Justitsministeren efter indstilling af KL, hvorfor KL skal anmode Kommunen om at udpege en kvinde og en mand til en bruttoliste, ud af hvilken KL ved lodtrækning vil fremfinde de 24 mænd og 24 kvinder, der skal indstilles til Justitsministeren - I henhold til retsplejelovens § 1021, stk. 4.
Der er oprettet seks politiklagenævn, et for hvert af de seks regionale statsadvokater. Hvert politiklagenævn består af en advokat, som formand og to lægmænd.

Politiklagenævnene har til opgave at følge statsadvokaternes sagsbehandling af sager om klager over straffesager mod politipersonale. De personer der indstilles til lægmænd, skal være alment respekterede og nyde bred tillid i det område, hvor de skal virke. De pågældende skal udpeges i kraft af deres integritet og personlige egenskaber og ikke som repræsentanter for bestemte interessegrupper.
Man kan ikke indstilles som lægt medlem af politiklagenævnet, hvis man er medlem af en kommunalbestyrelse (men godt et politisk parti), et regionsråd, Folketinget, eller hvis man er minister, advokat, advokatfuldmægtig, er ansat inden for centraladministratio-nen, domstolene, anklagemyndigheden, politi- eller fængselsvæsenet, folkekirken og de anerkendte trossamfund.

Medlemmer

Malik Hyltoft (Ø)
Laila Torp Madsen (V)