Vurderingsmænd for mark- og vejfred

I henhold til Mark- og Vejfredslovens §§ 21-22 beskikker kommunalbestyrelsen 3 vurderingsmænd.

Vurderingsmændene vurderer skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i loven om mark- og vejfred.

Opgaven kan evt. varetages af hegnssynsmændene.

Medlemmerne og suppleanterne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen beslutter samtidig, hvem der skal være formand.  

Medlemmer

Poul Christensen (A)
Hans Kongsgaard Nielsen (V)
Anette Winding (F)

Stedfortrædere:

Bjarne Ego Jørgensen (A)
Michael Søborg (V)
Ole Maibum (C)