Vandoplands-styregruppen

Vandoplandsstyregruppen har alene kompetence til at løse de opgaver, der fremgår af aftalen mellem Miljøministeren og KL om udmøntning af vandområde- og ådalsindsatsen.
Styregruppen kan drøfte forslag til organisering af de øvrige indsatsområder, når aftaler foreligger mellem Miljøministeren og KL.
Formålet et at etablere et samarbejdsforum for kommunerne i Isefjorden-/Roskilde Fjord-oplandet.
Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner udpeger 1 repræsentant fra det relevante politiske udvalg. I Lejre Kommune er området organiseret under Udvalget for Teknik & Miljø. Hver kommune kan udpege én suppleant.

Medlem

Martin Stokholm (A)
Suppleant: Ivan Mott (Ø)