Den Kommunale Vand- og Spildevandsforsyning

I henhold til vandsektorloven er Lejre kommunes vand- og spildevandsforsyning udskilt til et forsyningsaktieselskab under Lejre kommune med virkning fra 1. januar 2010 efter koncernmodellen, hvor anlægsaktiviteterne knyttet til vand og spildevand udskilles til selvstændige selskaber, og medarbejderne, aktiver og aktiviteter knyttes til driften af ak-tiviteterne udskilles til et serviceselskab. Kommunalbesluttede den 30. november 2009, at udpegningen af de kommunale repræ-sentanter foretages i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 7. december 2009.

Bestyrelsen sammensættes af: 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 medarbejderrepræsentant 1 eksterne medlem

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2009, at udpegning af det eksterne medlem foretages første gang på den stiftende generalforsamling. Det fremgår af dagsordenteksten, at bestyrelsen konstituerer sig selv i forbindelse med stiftelsen.

Medlemmer fra Lejre Kommunalbestyrelse

Julie Hermind (F)
Erik Falkenberg (O)
Mikael Ralf Larsen (F)