Miljørådet for Roskilde Fjord

Miljørådet for Roskilde Fjord Miljørådets opgave er at bidrage til at fremme fjordmiljøet i bred forstand og bidrage til koordinering af og information om kommunernes opgaver efter miljømålsloven.

Kun kommuner med kystlinie mod Roskilde Fjord kan være gyldige medlemmer.

Hver kommune vælger 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Valgperioden følger kommunernes valgperiode.

Rådet vælger selv sin formand og rådet har hjemsted i den kommune, hvor formanden er valgt.

Udpeget af Lejre Kommunalbestyrelse

Medlemmer:

Martin Stokholm (A)
Jens K. Jensen (V)

Suppleanter:

Birger Prahl (F) 
Erik Falkenberg (O)